مرجع اطلاع رسانی

راهنمایی درخواست معلومات:

 مرجع اطلاع رسانی وزارت احیا و انکشاف دهات در تلاش است با روش های ذیل زمینه دسترسی به اطلاعات را برای یکایک شهروندان کشور مساعد کند:

1.   تمام فعالیت ها، دستاوردها، عملکردها و کارکرد وزارت به صورت روزمره در ویب سایت وزارت نشر می‌شود. برای کسب اطلاعات می‌توانید به ویب سایت وزارت(www.mrrd.gov.af)  سر بزنید.

2.   نام مسول مرجع اطلاع رسانی، شماره‌های تماس و ایمیل آدرس ما در صفحه ویب سایت وجود دارد، در صورت نیاز به اطلاعات می‌توانید به ما ایمیل کنید یا زنگ بزنید.

3.   کسانی که به اطلاعات بیشتر ضرورت دارد، در دفتر وزارت احیا و انکشاف دهات واقع در سرک نیله باغ، دارلامان، تشریف آورده و با آخذ فورم درخواست معلومات، پس از یک مدت تعیین شده، اطلاعات مورد نیاز در اختیار تان قرار داده خواهد شد.

الف: برای اخذ اطلاعات، نخست باید فورم تقاضای اطلاعات را خانه پری کنید، این فورم را می‌توانید در مقابل 10 افغانی از دفتر مرجع دسترسی به اطلاعات وزارت اخذ کنید.

ب: اطلاعات مورد نیاز تان نظر به حجم اطلاعات، نوع اطلاعات و میزان دسترسی به اطلاعات طی حد اقل یک روز الی یک هفته در اختیار تان قرار داده خواهد شد.

 

طرزالعمل برای ثبت شکایت

اگر در مورد شیوه و پروسه دسترسی به اطلاعات شکایت داشته باشید، می توانید شکایت هایی تان را در صندوق شکایت وزارت احیا و انکشاف دهات ثبت کنید، یا شکایت خود را به مسوول جمع آوری شکایات در دفتر ارتباطات مردمی تسلیم کنید. تیم بررسی به شکایات، پس از بررسی به آن رسیدگی خواهد کرد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:

0790500404   -   0797416062   -   0202520425  

faridoonazhand@gmail.com     -      rafiqjunbish@gmail.com   -  

آدرس: کابل، دارالامان، نیله باغ، وزارت احیا و انکشاف دهات