برنامه ایجاد شغل برای عودت کنندگان

برنامه ایجاد شغل برای عودت کنندگان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  متعهد به پشتیبانی پایدار از فامیل‌های عودت کنندگان بوده و به این منظور برنامه‌های متعدد عاید زا را در سطح شورا های ولایات راه اندازی می‌کند. ایجاد شغل برای عودت کننده گان، یکی از اولویت‌های کاری دولت افغانستان بوده و برای ایجاد آن حکومت افغانستان پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده گان را طرح  و آن را در 8 ولایت (کابل، پروان، بغلان، بلخ، لغمان، ننگرهار، کندهار، و هرات) عملی می نماید.  تحت این پروژه مجموعا ۵ هزار عودت کننده فرصت های شغلی و اقتصادی را در سکتور قالین خواهد داشت. و ضمنا زمینه آموزش های لازم را در این سکتور برای تمام مستفیدین  مساعد خواهد شد.