معرفی برنامه

معرفی مختصر برنامه

برنامه انرژی پایدار برای دهات در نتیجه تلاش‌های وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه توسعه ملل متحد ساخته و انکشاف داده شده است تا انرژی قابل تجدید را برای دهات افغانستان که از لحاظ آموزش و پرورش، میزان فقر و دسترسی به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل می‌باشند، آماده سازد.

این برنامه به طور قابل ملاحظه‌ای به افزایش دسترسی به انرژی حرارتی و برق از طریق تکنالوژی در 194 جوامع روستایی افغانستان (19.500 خانواده) کمک می کند. دسترسی به برق باعث آشپزی با معیارهای حفظ الصحه و کاهش قابل ملاحظه‌ی مرگ و میر زنان و کودکان شده، از آلودگی هوا جلوگیری می‌کند. این برنامه هفت مدل سرمایه گذاری جدید را به طور گسترده‌ای مدیریت خواهد کرد. همچنین سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی را برای توسعه ظرفیت سازی ایجاد می‌کند.

اهدف برنامه:

اهداف اصلی برنامه انرژی پایدار توسعه اقتصادی روستاها، ارایه خدمات انرژی، حفاظت از محیط زیست، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان برای جوامع روستایی در افغانستان می‌باشد.

این برنامه برای رسیدن به این نتیجه، در چهار حوزه ذیل فعالیت می‌کند:

 1. افزایش دسترسی به خدمات انرژی روستایی در مناطق مورد نظر: در این حوزه، برنامه به دنبال ارایه خدمات انرژی روستایی (انرژی الکتریکی و حرارتی برای تسخین، تامین آب گرم و پخت و پز) برای ۱۹۴روستا می‌باشد. برق در روستا ها از طریق اعمار شبکه‌های محلی(مینی-گرید) تامین می‌شود.
 2. توسعه پالیسی‌های مربوط به انرژی روستایی: فعالیت در این حوزه باعث ایجاد پالیسی‌های مناسب برای تقویت انرژی روستایی خواهد شد، این پالیسی‌ها از توسعه استانداردهای تخنیکی- حفاظت از محیط زیست پشتیبانی خواهد کرد.
 3. روش‌های مبتکرانه برای اجرای پروژه‌های انرژی روستایی: این حوزه شامل طراحی و اجرای هفت پروژه‌ی آزمایشی است که خدمات روستایی مانند زون اقتصادی روستایی، مکانیسم کاهش خطر سرمایه گذاری خصوصی، تامین پروژه‌های انرژی از محل پول‌هایی که مهاجرین برای خانواده‌های خود می‌فرستند، مدل ارایه خدمات انرژی روستایی و جمع آوری تعرفه توسط  خدمات تلفنی را در بر دارد.
 4. توسعه ظرفیت جوامع روستایی و مؤسسات مرتبط: این حوزه از توسعه ظرفیت نهادهای موجود در وزارت انکشاف دهات از طریق برگزاری برنامه‌های آزموزشی برای ارتقاع سطح عمومی معلومات و توانایی‌های تخنیکی حمایت می‌کند.

تیوری تغییر

اگر دسترسی به خدمات انرژی روستایی افزایش یابد، پالیسی‌های مناسب برای انرژی روستایی توسعه یافته، روش‌های ابتکاری برای تحویل انرژی روستایی موثر اجرا گردد و به صورت همزمان ظرفیت جوامع روستایی برای مدیریت خدمات انرژی و ظرفیت موسسات انتخابی تقویت شود، دسترسی به انرژی  در روستاهای افغانستان افزایش خواهد یافت.

پلان استراتیژک برنامه انرژی پایدار:

بر اساس تجربه موجود در افغانستان و چالش‌ها و مشکلات شناسایی شده، برنامه انرژی پایدار برای انکشاف دهات افغانستان یک استراتژی سه وجهی را دنبال خواهد کرد، وجوه این استراتژی عبارت اند از:

 1. تغییر رویکرد فعلی برای راه اندازی زیرساخت‌های تولید برق برای ایجاد خدمات پایدار در دهات که بتواند خدمات انرژی حرارتی را (برای تسخین، تامین آب گرم و پخت و پز) از طریق تکنالوژی‌های مناسب ارایه دهد.
 2.  گسترش پوشش انرژی در مناطق روستایی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با بلند بردن میزان دسترسی به خدمات انرژی، خدمات عمومی مانند سکتور آموزش و سکتور صحت، در مناطق روستایی، تلاش در بهبود چارچوب قانونی برای تقویت پالیسی‌های مناسب برای انرژی روستایی و انرژی‌های تجدید پذیر و تضمین پایداری روش‌های اجرایی پروژه.
 3.  اجرای روش‌های مبتکرانه و پایدار برای اجرای پروژه‌های انرژی روستایی، توسعه مهارت‌های منابع بشری در روستاها، بخش‌های خصوصی و موسسات مالی با اولویت بندی بر اساس نمونه‌های موفق به صورتی که هماهنگ با مکانیسم‌های کمک‌های جهانی در بخش مبارزه با تغییرات آب و هوا  و تامین انرژی باشد.

دست آورد ها

 • طراحی شبکه محلی (مینی گرید) هایبرید (با ظرفیت 340 کیلو وات و تولید برق از منابع آبی و آفتابی)، در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار که ۷ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد؛
 • طراحی و دیزاین ساخت 4 پروژه (یک پروژه‌ی برق آبی و سه پروژه برق آفتابی) به منظور دسترسی 79 شورای انکشافی که 10000 خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد، به انرژی؛
 • توزیع 17 سیستم آبگرم کن آفتابی برای 17 کلینک در سه ولایت هرات، پروان و ننگرهار؛
 • خرید 79 استاندارد مرتبط با انرژی قابل تجدید برای اداره ملی نورم استاندارد افغانستان؛
 • توسعه و نهایی کردن استراتژی انرژی تجدید پذیر روستایی؛
 • همکاری با بخش خصوصی برای فروش 4400 اجاق اصلاح شده در مناطق روستایی در کابل، ننگرهار، بلخ، پروان و هرات؛
 • فراهم سازی زمینه‌ی استفاده از تکنالوژی مبتنی بر سیستم‌های مخابراتی برای جمع آوری تعرفه‌ی برق در پروژه‌ی برق آبی قریه شیمول ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار؛ (این سیستم زمانی که دستگاه تولید برق فعال شود برای جمع آوری تعرفه برق به کار خواهد رفت.)
 • برگزاری ورکشاپ آگاهی‌دهی درباره چگونگی استفاده و مزایای اجاق اصلاح شده در کابل، هرات، بلخ، پروان و ننگرهار؛
 • نصب و راه اندازی مدل‌های تعلیمی از تکنالوژی‌هایی مانند برق آبی کوچک، توربین بادی، روشنایی آفتابی، پمپ آفتابی در پارک تکنالوژی روستایی؛
 • تهیه تجهیزات لابراتوار برای پوهنتون کابل و ایجاد کتابخانه در پوهنتون پولی تخنیک کابل؛
 • برگزاری کورس انرژی تجدید پذیر در پوهنتون امریکایی؛
 • ارایه چندین کورس آموزش و ظرفیت سازی در داخل و خارج از کشور؛
 • نصب سیستم انرژی خورشیدی 10 کیلوات برای تعمیر انرژی پایدار؛
 • انجام مطالعات ابتدایی برای 25 شبکه محلی در 17 ولایت کشور.

 

ارتباط با ما

محمد اجمل شینواری:
ایمیل: Ajmal.hz@mrrd.gov.af
شماره تماس: 0700222095

عارفه امید:
ایمیل: arifa.omid@mrrd.gov.af
شماره تماس: 0788298895

 

وبسایت برنامه انرژی پایدار:
aserd-mrrd.gov.af

فیسبوک برنامه:
ASERD MRRD