آمریت انسجام و پاسخ به حوادث

 

اجراات در سال 1397 

بخش تحکیمات

اکمال وبه بهره برداری سپردن 4 پروژه تحکیماتی در ولسوالی های سیدخیل،سرخپارسا،کلفکان و خاک جبار مربوط ولایت های پروان،تخار و کابل به حجم 2964  مترمکعب با استفاده از 1482 بکس گبیون به قیمت 35568 دالر آمریکایی که از آن 533 فامیل مستفید شده و صدها جریب زمین زراعتی و منازل رهایشی از خسارات سیلاب ها محفوظ گردیده است.

 

فعالیت ها در قبال متضررین حوادث طبیعی

به تعداد 773 باب خیمه،1153 تخته کمپل،301 تخته ترپال،107 عدد سطل ،18 جوره جراب،1232 سیت کیت صحی،374عدد کاسه،421 عدد پیاله،166 عدد بشقاب،412 عدد قاشق،148 عدد پنجه،167 عدد دیگ،66 عدد ماهی تابه،107 سیت کیت کمک های اولیه،73 عدد آله فشار،63 عدد ترمامتر،387 عدد ماسک،150 ثوب جمپر و بنیان،28 ثوب جاکت،18 جوره بوت و موزه و 120 ثوب بستره چریکی برای 969 فامیل متضرر حوادث طبیعی در ولایت های:ارزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان،بلخ،پروان،پنجشیر،تخار،سرپل، سمنگان، غور، کنرها،لوگر، میدان وردک و نیمروز توزیع گردیده است.

اعزام دو گروپ نظارتی کارمندان این ریاست طی ماه ثور سال جاری به ولایت های: فاریاب،جوزجان،سمنگان،سرپل،پلخمری،تخار و بدخشان جهت نظارت از پروژه ها و اجناس موجود در دیپوهای ولایتی.


 

----------------------------------------------------------------------

 

اجراات در سال 1396 

بخش تحکیمات

ریاست انسجام و پاسخ به حوادث ازشروع سال 1396 الی اکنون به تعداد  11 پروژه تحکیماتی را در ولسوالی های: احمدآباد،ازره ،پل علم،برکی برک، چک وردک،سروبی،سیدآباد، سیدکرم و میدان شهر مربوط ولایت های پکتیا،کابل لوگر و میدان وردک به حجم 4184 مترمکعب با استفاده از 2092 بکس گبیون به ارزش 33288 دالر آمریکایی تطبیق نموده که 8429 فامیل مستفید گردیده و زمینه 2789 روز کاری ایجاد گردیده است.از جمله پروژه های متذکره 2 پروژه تکمیل و بقیه تحت کار می باشد.

 

فعالیت ها در قبال متضررین حوادث طبیعی.

به تعداد 1083 باب خیمه،9369 تخته کمپل،3611 تخته ترپال،1856 عدد سطل،1156 عدد بوشکه،270 جوره جراب،1323 سیت کیت صحی،2758عدد کاسه،2886 عدد پیاله،620 عدد بشقاب،1924 عدد قاشق،2371 عدد پنجه،722 عدد دیگ،663 عدد ماهی تابه،604 سیت کیت کمک های اولیه،452 عدد آله فشار،441 عدد ترمامتر،6535 عدد ماسک،19 سیت آشپزخانه،1416 ثوب جمپر و بنیان،182 ثوب جاکت،191 جوره بوت و موزه،1762 عدد بالون گاز،120 عدد بیل،20 عراده کراچی،124 عدد جغل کش ،1070 عدد الکین و 36 کارتن هایجن کیت برای 2053 فامیل متضرر حوادث طبیعی در ولایت های: بادغیس، بامیان، بدخشان،پروان، پکتیا،پنجشیر، جوزجان، دایکندی، سمنگان، غزنی، غور، کاپیسا، کابل، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، نورستان و نیمروز توزیع گردیده است.

 

------------------------------------------------------------------------

 

اجراات در سال 1395 

  1. در بخش تحکیم کاری ساحات آسیب پذیر:

ریاست انسجام و پاسخ به حوادث طی سال 1395 به تعداد 39 پروژه تحکیماتی گبیونی را جهت حفظ زمین های زراعتی،منازل رهایشی و تصدی های دولتی در ولسوالی های احمد آباد،ارگو، ازره ، برکی برک ،تگاب، جاغوری ، جلریز ، چک وردک ، خواجه عمری ، سروبی، شهرک،کشم، گرزیوان ،گردیز،مرکز سرپل،مرکز غزنی،چغچران،میدان شهر،فیض آباد، نرخ و یفتل پایین مربوط ولایت های:بدخشان،پکتیا،سرپل،غزنی،غور،فاریاب،کابل،لوگر و میدان وردک با استفاده از 4509 بکس گبیون به حجم مجموعی 9018 مترمکعب،که بالغ بر 86936 دالر آمریکایی می شود تطبیق نموده که از آن 6050 فامیل به طور مستقیم مستفید گردیده و زمینۀ 6012 روز کاری برای مردم ایجاد گردیده است.از جمله پروژه های متذکره 33 پروژه تکمیل و 6 پروژۀ دیگر زیرکار می باشد.

 

  1. در بخش توزیع کمک های بشری برای متضررین حوادث.

به تعداد 265 باب خیمه،4315 تخته کمپل،1944 تخته ترپال،685 عدد سطل،501 عدد پیاله،315 عدد کاسه،315 عدد قاشق،315 عدد پنجه،167 عدد دیگ،105 عدد تابه، 105 عدد قاب، 120 عدد کیت کمک های اولیه،10 عدد آله فشار،10 عدد ترمامتر،1169 عدد ماسک،2199 عدد بوشکه،544 عدد بوری خالی پلاستیکی،2870 سیت آشپزخانه،160 تخته پلاستیک شیت،475 تخته فرش پلاستیکی،9452 ثوب بنیان و جمپر،8249 جوره جراب،1 عدد بالون گاز،6291 ثوب جاکت،6892 جوره موزه و بوت،1052 سیت کیت صحی،78 عدد بیل،24 عراده کراچی،75 عدد جغل کش و 263 هایجن کیت رابرای 411 فامیل های متضررین حوادث طبیعی در ولایت های: ارزگان،بادغیس، بامیان،بدخشان، پروان،پکتیکا، پنجشیر ،هرات ،کندهار،نیمروز،بدخشان، ،میدان،پکتیکا، جوزجان، دایکندی، سرپل، غور، فاریاب، کابل، کنر،لغمان،میدان وردک و نیمروز توزیع گردیده است.

 

----------------------------------------------------------------------------

فشرده فعالیت های آمریت انسجام و پاسخ به حوادث

درعرصه هاي ذیل طی سال 1394

-1توزیع کمک های بشری

  :1-1توزیع 1574 باب خیمه ،14975 تخته کمپل ،8500 عدد بوشکه، 7000 طاقه بوری پلاستیکی، 2861 سیت آشپز خانه،3085 تخته ترپال،1557 تخته پلاستیک شیت ،1418 عدد سطل ،4 عدد بالون گاز، 9383  سوب جاکت ،12821 جوره بوت وموزه، 4395 کیت صحی، 7034 جوره جراب، 9283  دانه بنیان  ، 1250 عدد بیل ، 703  عراده کراچی، 632 دانه جغل کش ، 3210 متر فرش پلاستیکی ، 1140 دانه الکین، 650 تخته لحاف ،  16122 بکس گبیون برای آسیب پذیران ناشی از سیلاب ها و لغزش کوه و مهاجرین جنک در ولایات پروان، هلمند، بغلان، لوگر، جوزجان، پنجشیر، خوست، لغمان  ،  بامیان ، سمنگان ،کنر ها ،  بدخشان ،ننگرهار ،کابل ، پکتیا ، دایکندی، کاپیسا ، میدان ، نورستان ، سمنگان ، کندز ، تخار و غور از طریق ریاست های احیأ وانکشاف دهات ولایات فوق الذکر به مستحقین آن توزیع گردیده است.

 

  :2-1همچنان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از طریق کمیته ولایتی،در هماهنگی با ریاست انکشاف دهات مقدار 12500 کیلو گندم، 2500 کیلو بوره، 2500 کیلو برنج، 2500 کیلو لوبیا و 1250 کیلو روغن برای مهاجرین ناشی از جنگ توزیع صورت گرفته است.

2-  تحکیم کاری ساحات آسیب پذیر                                                                                                                         

  :1-2     وزارت احيأوانکشاف دهات به منظور کاهش خسارات سيلاب ها،تطبيق پروژه هاي اضطراري را روي دست گرفته است،که جمعاً تا کنون به تعداد 28500 بکس گبيون به قیمت مجموعی27474000 افغانی  غرض تحکيم کاري سواحل درياها، کانالها، کاريزها، جوی ها و تاسیسات عامه،تهیه و به ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، فارياب، سمنگان، ، سرپل، پنجشير، کاپيسا، پروان، کابل، لوگر، ننگرهار، کنرها، خوست، ، پکتیا، لغمان، نورستان، ، دايکندي و غور انتقال گرديده ،که زمينه 16931 روز کاري را برای اهالی منطقه ایجاد نموده است.

  تا کنون تعداد 21868 بکس آن از طریق ریاست های ولایتی این وزارت توزیع و تعداد 6632 بکس گبیون پروژه سازی گردیده وآماده توزیع است و این پروسه تا اکنون  در 13 ولایت ، 61  ولسوالی و 173 قریه تطبیق گردیده ،که در مجموع  175 پروژه روی دست گرفته شده ،که از جمله  تعداد41 پروژه تکمیل و 134 پروژه تحت کار است.

-3 ذخایر مواد غیر غذائی در استاک های ولایتی:

:1-3  17138بکس گبیون، 4759 باب خیمه،30359  تخته کمپل، 24697 عدد بوشکه، 3558 عدد الکین، 225 تخته لحاف، 85 ذخیره آب ، 26000 طاقه بوری خالی، 6461 تخته ترپال، 6464 سیت آشپزخانه،13751جوره موزه ،32174 جوره جراب ،1573 تخته سطرنجی ، 46306 سوب جاکت، 3240 عدد سطل پلاستیکی،953 تخته پلاستیک شیت،788 عدد دبه گاز ، 3357  کیت صحی، 756 عراده کراچی ،2176  عدد بیل و1236 عدد جغل کش.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

گزارش در مورد پروسه تدارکاتی حدود 28500 بکس گبیون.

گزارش دهنده: آمریت پاسخ اضطراری

ریاست مصئونیت اجتماعی پیشنهادیه از طریق ریاست دفتر مقام محترم وزارت مزین به امضاء جلالتماب محترم وزیر صاحب انکشاف دهات عنوانی کمیته عالی ملی مبارزه باحوادث تقدیم و در آن تقاضای یک مقدار وجوه مالی غرض خریداری یک تعداد گبیون جهت کاهش خطرارت حوادث طبیعی در خصوص سیلاب ها نموده که از جمله مبلغ 30000000 سی میلیون افغانی جهت خریداری حدود 28500 بکس گبیون منظور گردیده است .

پروسه خریداری گبیون متذکره حسب هدایت مقام محترم وزارت طی مراحل، عقد قرارداد و همچنان تعین هیئت انتقالات گردیده است قرار است به زود ترین فرصت به ولایات  پنجشیر، پروان، کاپیسا، دایکندی، میدان وردگ، غزنی، کابل، بلخ، فاریاب، سرپل ، سمنگان، بغلان ، بدخشان، تخار، قندز، کنرها ، لغمان ، نورستان، ننگرهار ، خوست، پکتیا، لوگر، غور وبادغیس انتقال گردد.