زندگی‌نامه نصیراحمد پوپل، رئیس انسجام و پاسخ به حوادث

نصیراحمد پوپل فرزند مرحوم محمدیوسف خان پوپل درقریه فیض ولسوالی بره کی راجان ولایت  لوگر در سال 1346 دریک خانوادۀ  روشنفکر و دیندار متولد گردیده است.

نصیراحمد پوپل تعلیمات متوسطه وعالی خویش را درسال 1363 ازلیسه عالی حبیبیه به درجه اعلی بدست آورده ، بعدازسپری نمودن امتحان کانکور درسال 1364 شامل  پوهنتون کابل گردید ، با فراگیری دروس مسلکی به مدت  چهارسال دربخش زراعت درسال 1367 از دیپارتمنت اقتصاد و پلانگذاری فاکولته زراعت پوهنتون کابل فارغ گردید.

موصوف همزمان با فراغت از پوهنتون کابل در سال 1367 غرض عرضه خدمات زراعتی به دهاقین و تقویه بنیه اقتصادی شان با وصف شرایط بد امنیتی درآن زمان با کمیته امداد کشور اتریش(ARC)  Austrian Relief Committee  به صفت مسوول ساحوی Felid Officer   دوسال در ولسوالی های بره کی راجان و چرخ ولایت لوگر ایفای خدمت نموده است.

 پوپل درسال های 1369-1370  با انجمن انکشافی افغان  Afghan Development Association ( ADA) درشرایط بسا دشوار امنیتی به صفت مسوول بخش زراعت در ولایات ارزگان و قندهار غرض توسعه باغداری ، ترویج سبزیجات، حبوبات و ایجاد فارم میکانیزه زراعتی درخدمت  اهالی آن دیار بوده است.اشتیاق خدمت به دهقانان و عمران زمین های بکر و بایر کشور او را به موسسه هماهنگی کمکهای انسانی Coordination of Humanitarian Assistance (CHA) کشاند و ازسال 1370 الی 1381 به صفت مسوول / هماهنگ کننده بخش زراعت آن (Agriculture Sector Coordinator)  خدمت نمود. هم چنین به سمت مسوول بورد مشورتی(Advisory Board) این موسسه ایفای خدمت نمود.درسال 1373 بعد از انتخابات آزاد و رای گیری که از طرف موسسات ملل متحد راه اندازی شده بود؛ به سمت مسوول هماهنگی امور زراعتی ازطرف موسسات ملی و بین الملی برای زون جنوب غرب و غرب کشور انتخاب شد.

محترم پوپل با درک نیازمندی کمبود کدرها درحکومت جدیدالتشکیل درسال 1382 بعدازسپری نمودن امتحان رقابتی وآزاد برنامه  انکشافی ملل متحد UNDP به صفت مشاور ولایتی Provincial Management Advisor (PMA) در دفتر وزیر احیاوانکشاف دهات استخدام گردید و در ولایات  سرپل ، نیمروز ، میدان  وردک و پنجشیر غرض آموزش و ارتقای ظرفیت کاری با روسای ولایتی احیاوانکشاف دهات در امور اداری،تامین ارتباطات ، هماهنگی فعالیت ها ، امور حسابداری ، پروژه سازی ، پروژه داری و نظارت فعالیت های محوله خدمت نموده  است.

نصیراحمد پوپل آموخت،خدمت نمود و آموخته هایش را به همکاران انتقال داده، در روند خدمت،داشته های علمی و مسلکی اش را غنای بیشتر بخشید.

وی در دوران تصدی مشوره دهی خویش در وزارت  احیاوانکشاف دهات با جذب کمک های مالی از تیم های بازسازی ولایتی(PRT) Provincial Reconstruction Team) در بخش زیربنا چون: پروژه های پل ، پلچک ، سرک ، بند و انهار ، بهبود شبکه های آبیاری ، مکاتب دولتی و تجهیزات دفاتر ریاست های ولایتی خدمات چشمگیر داشته و توانسته است تا در دیزاین پلان های استراتیژیک پنج ساله  وزارت سهم فعال وملموس بگیرد.

او از آوان استخدام در وزارت  احیاوانکشاف دهات به ویژه درزمان تصدی ریاست  خویش مفتخر به دریافت چندین تقدیر نامه ازسوی مقامات مشرانو جرگه ، ولسی جرگه ، والیان و رهبری وزارت گردیده است.

به نمایندگی از وزارت احیا و انکشاف دهات (MRRD) در کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت رهبری ریاست اجراییه دولت ج.ا.ا عضویت دایمی داشته است. موصوف در انجام خدمات اداره ملی مبارزه با حوادث، سهم فعال داشته و در ترتیب راهکار و لایحه وظایف آن و طرح قوانین حوادث و کاهش خطر خدمات ارزنده را انجام داده است.

ایشان غرض بلندبردن ظرفیت و غنامندی سطح دانش مسلکی خویش درکورس های میان مدت و دراز مدت دربخش های : پروپوزل نویسی ، رهبری ، رشد وانکشاف دهات  ، مصئونیت غذایی ، مدیریت پروژه ، مدیریت وقت ، پلانگذاری ، افهام وتفهیم ، بسیج سازی جامعه ، جندر ، گزارشگیری وگزارشدهی ، تحلیل وضعیت ، مدیریت حوادث ، کاهش خطر ، تنظیم مزرعه ، مدیریت منابع آبی ، تغیراقلیم و توافق پذیری در داخل و خارج از کشور آموزش دیده است و در چندین سمپوزیم ، سیمنار و محافل علمی شرکت ورزیده  است.

وی در بخش مدیریت جامع کاهش خطر Comprehensive Disaster  Risk Management وکاهش خطر Disaster Risk Management     ازکشور جاپان از مرکز آمادگی حوادث آسیا Asian Disaster Preparedness Center به سطح Post Gradate به کمک مالی موسسه جایکا Jica  و هم چنین دربخش انکشاف دهات Rural Development درسطح Post Gradate ازانستیتوت NIRD حیدرآباد از کشور هندوستان سند علمی کسب نموده است.

 پوپل یکی از روسای باتجربه ، سابقه دار ، شناخته شده ، صادق ، متعهد و با پشتکار بوده؛در میحط کاری اش نوآوری و دستاوردهای دارد.وی درتکاپوی زمینه سازی رشد کارمندان  ریاست  بوده وخواهان جذب کمکهای نقدی ومواد غذایی وغیرغذایی  به قشرآسیب پذیر و آسیب دیده کشور میباشد.

محترم پوپل درسال 1385 با سپری نمودن امتحان رقابتی آزاد در ریاست خدمات ملکی به صفت رئیس مصئونیت اجتماعی که نخستین وظیفه دولتی آن میباشد ، استخدام گردیده و ازجمله نخستین روسای سوپراسیکل (Super Skill) بوده  و تاکنون به این سمت درجایگاه خویش کار و خدمت می نماید.