زندگی‌نامه‌ی مختصر معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

معراج الدین شمس فرزند جمال الدین شمس در سال 1357 هجری خورشیدی در خانواده روشنفکر و متدین در ولایت لغمان چشم به جهان گشود.

تحت رهنمایی‌ها، مواظبت و مهر والدین قد کشید و پرورش یافته واجد شرایط شمولیت به مکتب شد. در سال 1365 هجری خورشیدی در مکتب اعتبار خان شامل دوره ابتدائیه شد، تیز هوشی و آموخته‌ها از والدین وی را قرین لیاقت بیشتر و محبت معلمین ساخته توانست نتایج عالی بدست آورده درلیسه عالی نادریه شامل دوره ثانوی شود.

درسال 1376 از این لیسه به درجه عالی فارغ و پس از گذشتاندن موفقانه امتحان کانکور در سال 1381 شامل پوهنزی اقتصاد پوهنتون کابل گردید.

استعداد و توانایی، وی را یاری رساند تا در قطار محصلین ممتاز از این پوهنزی فارغ شده، سند لیسانس بدست آورد به فکر آن شود تا با داشته‌ها و آموخته‌های مسلکی وارد میدان کار و خدمت به جامعه گردد.

سال 1385 در پروسه رقابتی تقرر، در برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیاء و انکشاف دهات اشتراک کرده، آزمون موفقانه را سپری کرد و بحیث مسئول مالی برنامه متذکره مقرر شد. وی سه سال در این بست موفقانه ایفای وظیفه کرد.

استعداد، مدیریت و پشت کار صادقانه، زمینه ساز آن شد تا با پشت سر گذاشتن پروسیجر قانونی بحیث رئیس مالی وزارت احیاء و انکشاف دهات مقرر شود.

از سال 1388 تا قوس 1397 امور مالی این وزارت را چنان رنگ و رونق بخشید، که مورد توجه و تأیید کارمندان و هیأت رهبری وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت مالیه قرار گرفت. وی رهنمود مالی از قوانین مالی دولت و بانک جهانی را برای شعبات مالی ارائه کرد، که نه تنها به مثابه ریفرنس و رهنما مورد استفاده‌ی کارمندان و مسئولین دفاتر مالی قرار گرفته، شرایط سهل را برای ایشان فراهم نمود، بل مورد توجه مقام ریاست جمهوری نیز قرار گرفته موفق به دریافت تقدیر نامه درجه اول از آن مقام شد، همزمان با آن با چهار تقدیر نامه از جانب وزارت احیا‌ و انکشاف دهات و دوی دیگر از طرف وزارت مالیه مورد تفقد قرار گرفته دفتر افتخاراتش را غنای بیشتر بخشید. اعتماد، باور و محبت کارمندان و مسئولین و تقدیر نامه‌ها، به وی انرژی بیشتر بخشید تا آوردن تغییرات مثبت در امور و ایجاد فضای سالم کاری خدمات ارزنده تر انجام دهد.

رهبری وزارت احیاء وانکشاف دهات شخصیت‌، تجربه‌، علمیت و دستاورد‌های محترم شمس را معیار قرار داده به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نمود تا بحیث معین مالی و اداری تقرر حاصل نماید.

حکم شماره 1388 مورخ 13 قوس 1397 ریاست جمهوری درمورد، صادر شد و محترم شمس مسئولیت این معینیت را بدوش گرفت.

معراج الدین شمس، معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات به کار و آموزش عشق می‌ورزد. وی در کنار کار، ادامه تحصیلات را هدف قرار داده بعد از وقت کاری در پوهنتون پیام نور در مقطع ماستری درس می‌خواند.