کار ۴۳ پروژه‌ی انکشافی میثاق شهروندی در ارزگان جریان دارد

۲۲ دلو ۱۳۹۷

پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه با محمد شفیق اسد الله سعید، والی ارزگان به منظور شنیدن و حل مشکلات مردم آن ولایت دیدار کرد.

والی ارزگان خواست‌های ساخت راه‌های ترانسپورتی و کاریز‌ها و توسعه‌ی پروژه‌های میثاق شهروندی به دیگر ولسوالی‌های این ولایت را با وزیر احیا و انکشاف دهات مطرح کرد.

 پوهنمل مجیب الرحمن کریمی در این مورد گفت که سال جاری کار ۴۳ پروژه‌ی میثاق شهروندی به ارزش بیش از ۶۲ میلیون افغانی در ارزگان جریان دارد که پس از تکمیل شدن، شش هزار خانواده از آن‌ها مستفید خواهند شد.

وزیر احیا و انکشاف دهات افزود که به زودی تیم سروی به منظور سروی کاریز‌ها به ارزگان فرستاده می‌شود و با توجه به امکانات کار بازسازی آن‌ها آغاز خواهد شد.