تطبیق ۴۶ پروژه‌ی آبرسانی به ارزش بیش از ۱.۲ میلیون دالر در ماه گذشته‌ی میلادی

۲۳ دلو ۱۳۹۷

در جریان ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری وزارت احیا و انکشاف دھات به ۴۶ پروژه‌ی آبرسانی را در ولایت‌های سمنگان، تخار، خوست، غور، بلخ، کندهار، فاریاب، کنر، لغمان، دایکندی، غزنی، میدان وردک و بدخشان تطبیق کرده است.

این پروژه‌های شامل ساخت ۹ شبکه‌ی آبرسانی سولری و چشمه‌ای، ۳ ذخیره‌گاه آب، ۳۳۴۹ متر کانال آبیاری، حفاری سه حلقه چاه عمیق با نصب شبکه آبرسانی سولری، حفر ۶۰ حلقه چاه آب مجهز با پمپ دستی، حفاری ۱۲ حلقه چاه سطحی با نصب سیستم انرژی سولری و بازسازی دو شبکه چشمه‌ای می‌شود که با تطبیق آن‌ها ۳۰۲۰۵ تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.

هزینه‌ی مجموعی این پروژه‌ها ۱۲۵۹۴۱۸ دالر امریکایی است که بخش زیادی از آن از بودجه‌ی اختیاری دولت و بخشی نیز از سوی اداره جهانی یونیسف پرداخت شده است.