گشایش ورکشاپ ایجاد کمیته‌های هماهنگی ولایتی و ولسوالی‌های برنامه ملی میثاق شهروندی

۲۰ دلو ۱۳۹۷

ورکشاپ چهار روزه‌ی ایجاد کمیته‌های هماهنگی ولایتی و ولسوالی‌های برنامه ملی میثاق شهروندی امروز از سوی پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات به گونه‌ی رسمی افتتاح شد.

وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم افتتاح این ورکشاپ گفت که تجربه‌ی ۱۳ ساله‌ی برنامه همبستگی ملی وزرات احیا و انکشاف دهات می‌تواند در تطبیق درست و موثر برنامه ملی میثاق شهروندی کمک کند و این ورکشاپ نیز باعث بیشتر شدن هماهنگی میان اداره‌های مربوطه خواهد شد.

جناب کریمی همچنان گفت که برنامه‌ی میثاق شهروندی یک برنامه ملی است که در شهرها و دهات کشور خدمات یکسان را برای هموطنان ارایه می‌کند. ایشان افزودند که میثاق شهروندی در مرحله‌ی اول ۱۰ هزار قریه را در ۱۳۲ ولسوالی ۳۴ ولایت کشور تحت پوشش قرار داده است و ۷ میلیون تن در سراسر کشور از آن مستفید می‌شوند.

گفتنی است که ورکشاپ چهار روزه‌ی ایجاد کمیته‌های هماهنگی مدیریتی در سطح ولایات، شهرداری‌ها و ولسوالی‌ها به همکاری اداره‌های مربوط برنامه ملی میثاق شهروندی برگزار شده است.