تکمیل کار سروی ۲۴۱۷۰ خانواده در نیمروز

۱۶ دلو ۱۳۹۷

کار سروی ۲۴۱۷۰ خانواده در ولسوالی‌های زرنج، گنگ و چهار برجک نیمروز به منظور توزیع برق آفتابی در آن مناطق از طریق برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات، تکمیل شد.

پس از تکمیل مراحل تدارکاتی این سروی، روند توزیع بسته‌های برق آفتابی در مناطق مذکور آغاز خواهد شد.