تکمیل کار یک پل آهن کانکریتی به ارزش ۱۰۶ میلیون افغانی در کنر

۱۷ دلو ۱۳۹۷

یک پل آهن کانکریتی به طول ۶۰ متر و با هزینه بیش از ۱۰۶ میلیون افغانی در ولسوالی اسمار ولایت کنر از سوی برنامه راه سازی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته و به بهره برداری سپرده شد.

در جریان ساخت این پل ۱۸۲۰۰ روز کاری ایجاد شده و با تکمیل شدن آن اهالی قریه‌های زور اسمار، باندو چم، سیورداگ، شنگر، بازوری، دزکی تیشه، سرکو، سپری کلی، وچ ناو و ملادق به مراکز خدمات اولیه وصل شده‌اند.