تکمیل سروی ۱۶۱۰۱ خانواده در دو ولسوالی کنر

۱۷ دلو ۱۳۹۷

برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات سروی ۱۶۱۰۱ خانواده در ولسوالی‌های خاص کنر و مرور ولایت کنر را به منظور توزیع برق آفتابی به آن‌ها تکمیل کرده است.

پس از تکمیل مرحله‌ی تدارکاتی این سروی، روند توزیع بسته‌های برق خورشیدی در مناطق مذکور آغاز خواهد شد.

گفتنی است که پیش از این از جمله‌ی شش ولسوالی سرحدی کنر، سروی ولسوالی‌های دانگام و ناری تکمیل شده است.