جریان ساخت کاریزی به ارزش ۷ میلیون افغانی در کندهار

۱۷ دلو ۱۳۹۷

کار ساخت کاریزی به ارزش ۷ میلیون افغانی در منطقه برات خان ولسوالی ارغستان ولایت کندهار از سوی دفتر انسجام برنامه‌های ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات بر اساس زمانبندی معین آن جریان دارد.

این کاریز دارای ذخیره‌ای به طول ۱۱۰ متر و ظرفیت ۲۷ هزار متر مکعب است و در جریان ساخت آن ۳۹۸۳ روز کاری ایجاد می‌شود.