آغاز فعالیت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندز و بادغیس

۱۷ دلو ۱۳۹۷

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی روز سه شنبه (۱۶ دلو) کارش را به گونه‌ی رسمی در زون شمال شرق (کندز) و ولایت بادغیس آغاز کرد.

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندز در مرحله اول مرکز این ولایت و ولسوالی علی آباد و در ولایت بادغیس دو ولسوالی، قلعه نو و جوند را تحت پوشش قرارد می‌دهد.

در ولایت بادغیس در مجموع ۱۲۷ شورا از این برنامه مستفید شده و ۱۰۱۶ گروپ پس انداز کمک خودی در آن‌ها ایجاد خواهد شد.