تکمیل کار یک شبکه‌ی آبرسانی به ارزش ۱.۷۳ میلیون افغانی در فاریاب

 ۱۵ دلو ۱۳۹۷

یک شبکه‌ی آب آشامیدنی صحی به ارزش بیش از ۱.۷۳  میلیون افغانی از طرف برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در در قریه‌ی گرزیوانی بالای میمنه، مرکز ولایت فاریاب ساخته و به بهره برداری سپرده شده است.

این شبکه ۲۰۱۰ متر طول داشته، دارای ذخیره‌ای با ظرفیت ۲۵ متر مکعب است که آب آن از طریق چاهی به عمق  ۱۲۰ متر توسط برق شهری تأمین می‌شود. شبکه مذکور ۱۵ شیردهن دارد و ۲۲۳ خانواده از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.