جریان کار تطبیق یک پروژه‌ی انکشافی به ارزش ۲۳ میلیون افغانی در لغمان

۱۵ دلو ۱۳۹۷

کار ساخت ۱۲۰ متر پل کیبلی و ۱۰۶ متر دیوار جانبی آن از سوی دفتر انسجام برنامه‌های ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای عمرزی مهترلام، مرکز ولایت لغمان بر اساس زمان بندی معین آن جریان دارد.

این پروژه که نزدیک به ۲۳ میلیون افغانی ارزش دارد، نه تنها باعث ایجاد سهولت‌های ترانسپورتی برای ۹۰۳ خانواده‌ی محل می‌شود که این منطقه را با شهر مهترلام، مرکز لغمان و سرک عمومی ولسوالی علیشنگ نیز وصل خواهد کرد.