آغاز کار ساخت تعمیر پنج مکتب به ارزش مجموعی ۲۸.۷ میلیون افغانی در خوست

۱۴ دلو ‍۱۳۹۷

سنگ تهداب تعمیر پنج مکتب به ارزش مجموعی ۲۸.۷ میلیون افغانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی‌های زازی میدان و صبری خوست گذاشته شد. این مکاتب دارای ۶ تا ۱۰ صنف درسی، اداره، تشناب و چاه‌های آب آشامیدنی صحی می‌باشند.

گفتنی است که بنا بر توجه ویژه‌ی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان به معیاری ساختن سیستم تعلیم و تربیه و ایجاد محیط درسی سالم، قرار است شش هزار تعمیر مکاتب در سراسر کشور ساخته شود، که کار آن را برنامه میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات پیش می‌برد.