تکمیل کار پنج پروژه‌ی آبرسانی به ارزش ۷.۸ میلیون افغانی در غور

۱۳ دلو ۱۳۹۷

کار ساخت و ترمیم پنج شبکه‌ی آبرسانی در قریه‌ی سنگبار فیروزکوه و روستاهای لقمان آباد، شهیدان علیا، بیدک جلال و هوارنو ولسوالی دولینه‌ی غور از سوی برنامه ملی آبرسانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه‌ها شامل کارهای حفاری چاه دستی، نصب سیستم سولری، اعماراحاطه برای سولرها، اعمار ذخایر آب به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب، اعمار دیوارهای محافظوی و نصب میترها و شیردهن می‌شود و ارزش مجموعی آن‌ها بیش از ۷.۸ میلیون افغانی است.

با تکمیل کار پروژه‌های مذکور۶۳۵ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند.